Φόρτωση
Φίλτρα
Χαρακτηριστικό που παρέχει προϋπόθεση: (Δεν επιλέχθηκε τίποτα)
Χαρακτηριστικό το οποίο παρέχει προϋπόθεση: (Δεν επιλέχθηκε τίποτα)

Απόκρυψη μη συνδεδεμένων αντικειμένων
Σχέσεις προς εμφάνιση

Prospect™ 1.8.8

Από το Digital Innovation Lab του University of North Carolina, Chapel Hill.

Εύσημα:
Michael Newton: Μηχανικός λογισμικού και προγραμματιστής.
Breon Williams: Συνεισφορές CSS.
Kevin Jacoby: Διάφορες συνεισφορές.

Δείτε περισσότερα για το Prospect.

Τοποθεσία αποθήκευσης
Μοναδικό ID:

Ετικέτα:


Label:

Εκδοχές:

Αυτό το ID Εκδοχής χρησιμοποιείται ήδη. Παρακαλώ, δώστε ένα άλλο (μόνο με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, αριθμούς, παύλες και υπογραμμίσεις), ή κάντε κλικ στο πλήκτρο Ακύρωσης.

Αυτό το ID Εκδοχής έχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες ή είναι πολύ μεγάλο. Παρακαλώ, δώστε ένα άλλο μέχρι 20 χαρακτήρες (μόνο με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, αριθμούς, παύλες και υπογραμμίσεις), ή κάντε κλικ στο πλήκτρο Ακύρωσης.

Πρέπει να εισάγετε μια ετικέτα για την Εκδοχή που να αποτελείται από 1 έως 32 χαρακτήρες.

Για να προβάλετε αυτή την Εκδοχή, αφού έχει ήδη δημοσιευτεί σε έναν διακομιστή, χρησιμοποιήστε το ακόλουθο URL:

 1. Υποδηλώνει την τρέχουσα κατάσταση του Prospect (είτε φορτώνει δεδομένα είτε όχι, κλπ.)
 2. Εάν επιλεγεί, οι οπτικοποιήσεις θα ενημερώνονται αυτόματα μόλις πραγματοποιήσετε μια αλλαγή σε Υπόμνημα ή Φίλτρο
 3. Πιέστε εδώ είτε για να αποκρύψετε είτε για να εμφανίσετε το παράθυρο του Φίλτρου
 4. Πιέστε εδώ για να εμφανίσετε τη δεύτερη Οπτικοποίηση, ή να την αποκρύψετε
 5. Πιέστε εδώ για να δείτε ποιες Εκδοχές είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα Παρουσίαση
 6. Πιέστε εδώ για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα κατάσταση της δραστηριότητάς σας ως Εκδοχή
 7. Πιέστε εδώ για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τα σχόλια της τελευταίας Εκδοχής
 8. Πιέστε εδώ για να δημιουργήσετε ένα νέο Φίλτρο
 9. Πιέστε εδώ για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε το παράθυρο που περιέχει όλα τα Φίλτρα σας
 10. Πλήκτρο στο οποίο αν κάνετε κλικ, είτε δείχνει την τρέχουσα κατάσταση των Φίλτρων είτε επιτρέπει να δείτε δεδομένα
 11. Επιλέξτε ποια Οπτικοποίηση θέλετε να δείτε σε αυτή την Παρουσίαση
 12. Πιέστε εδώ για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε το παράθυρο Υπομνήματος
 13. Πιέστε εδώ για να εμφανίσετε τις διαθέσιμες επιλογές διαμόρφωσης γι' αυτή την Οπτικοποίηση
 14. Πιέστε εδώ για να εμφανίσετε σημειώσεις που παρέχουν περισσότερες εξηγήσεις γι' αυτή την Οπτικοποίηση
 15. Πιέστε εδώ για να εμφανίσετε ή να εφαρμόσετε Φίλτρα που επιλέγουν αντικείμενα στην τρέχουσα Οπτικοποίηση
 16. Πιέστε εδώ για να αφαιρέσετε τις Επισημάνσεις στην τρέχουσα Οπτικοποίηση
 17. Πιέστε σε αυτό όταν πάλλεται, για να εμφανίσετε στο Παράθυρο προβολής Εγγραφών όλα τα αντικείμενα που έχετε επισημάνει
 18. Εμφανίζει τον αριθμό των αντικειμένων που έχουν επισημανθεί. Πιέστε για να εμφανίσετε τη λίστα με τα ονόματα των αντικειμένων.