| χειραπτικά υλικά
  • Μαθηματικά και χειραπτικά υλικά
    Διδασκαλίες

    Μαθηματικά και χειραπτικά υλικά

    Μετά από αίτημα της δασκάλας της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βεύης, Άννας Κορμά, πραγματοποιήθηκε δειγματική διδασκαλία την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013, τις δύο πρώτες ώρες του ωρολογίου προγράμματος. Σκοπός

    141