| πληθυσμός
  • Οικισμοί της Π.Ε. Φλώρινας – οπτικοποίηση
    Γεωγραφία

    Οικισμοί της Π.Ε. Φλώρινας – οπτικοποίηση

    Τα διαγράμματα δημιουργήθηκαν με σκοπό να διερευνηθούν τρόποι διδακτικής αξιοποίησής τους.   ΚΥΚΛΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (επάλληλοι κύκλοι: δήμοι, οικισμοί, υψόμετρο, πληθυσμός)     ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΕΝΔΡΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (στήλες: δήμοι, οικισμοί, υψόμετρο, πληθυσμός)  

    109