| Μικρός Μάγος
  • Ένας Μικρός Μάγος στο Δημοτικό Σχολείο
    Λογισμικό ΕΛΛΑΚ

    Ένας Μικρός Μάγος στο Δημοτικό Σχολείο

    Κάποτε, όχι πολύ παλιά, ο προγραμματισμός αποτελούσε terra incognita για τους μη ειδικούς. Βέβαια, λόγος για εκμάθηση προγραμματισμού από μικρά παιδιά όχι μόνο δεν γινόταν, αλλά μάλλον θα προκαλούσε ειρωνικά σχόλια. Κι όμως, το λαμπρό παράδειγμα της

    144