| ΕΛΛΑΚ
  • Timeline για τις χρονογραμμές σας
    Λογισμικό ΕΛΛΑΚ

    Timeline για τις χρονογραμμές σας

    Το Timeline είναι μια Open Source εφαρμογή για τη δημιουργία χρονογραμμών μεταφρασμένη στα ελληνικά. Μπορούμε να δημιουργήσουμε χρονογραμμές με σκοπό να τις αξιοποιήσουμε διδακτικά σε υπολογιστή, οπότε και έχουμε στη

    992