| αγάλματα
  • Αγάλματα Φλώρινας
    Τοπική Ιστορία

    Αγάλματα Φλώρινας

    Η εφαρμογή αφορά τα αγάλματα και τα μνημεία της πόλης της Φλώρινας. Προορίζεται για εκπαιδευτική χρήση, όμως, η διδακτική της αξιοποίηση δεν είναι αυτονόητη, καθώς ο συνδυασμός προβολών και φίλτρων

    444