|  | 

Λογισμικό ΕΛΛΑΚ

Ένας Μικρός Μάγος στο Δημοτικό Σχολείο

Κάποτε, όχι πολύ παλιά, ο προγραμματισμός αποτελούσε terra incognita για τους μη ειδικούς. Βέβαια, λόγος για εκμάθηση προγραμματισμού από μικρά παιδιά όχι μόνο δεν γινόταν, αλλά μάλλον θα προκαλούσε ειρωνικά σχόλια. Κι όμως, το λαμπρό παράδειγμα της Logo που υιοθετήθηκε ως εξαιρετικό δείγμα γνωστικού εργαλείου, έδειχνε το δρόμο για τη διδακτική αξιοποίηση κατάλληλων εφαρμογών προγραμματισμού από μαθητές κάθε ηλικίας. Σήμερα, υπάρχουν εφαρμογές που σκοπεύουν να προσφέρουν στους μικρούς μαθητές ένα φιλικό περιβάλλον γιο να μάθουν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού . Δεν είναι πολλές, οι λίγες, όμως, που υπάρχουν, εivαι πολύ αξιόλογες. Ένα τέτοιο εργαλείο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς είναι το Little Wizard, ο Μικρός Μάγος. Βέβαια, εδώ ο χρήστης δεν πληκτρολογεί εντολές, όπως στις άλλες γλώσσες ή στα Logo-Like περιβάλλοντα, αλλά μυείται και εξασκείται στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού μόνο με τη χρήση του ποντικιού: μεταβλητές, εκφράσεις, βρόχοι, συνθήκες και λογικές ομάδες. Και όχι μόνο αυτά: γλώσσα, μαθηματικά, λογική, εμπλέκονται ως γνωστικά αντικείμενα. (Διαβάστε περισσότερα παρακάτω…)

(Άρθρο από το περιοδικό Linux Format, τεύχος 24)

 

 

little_wizard

 

ABOUT THE AUTHOR

Σχετικές αναρτήσεις: Αναρτήσεις