|  | 

Λογισμικό ΕΛΛΑΚ

GCompris στο Δημοτικό Σχολείο

Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες του GCompris είναι κλειστού τύπου, δηλαδή, το τι μπορεί να κάνει ο χρήστης, είναι καθορισμένο από το σύστημα. Τέτοιες δραστηριότητες είναι χρήσιμα εργαλεία για αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση των μαθητών και, επιπλέον, για εξάσκηση και πρακτική. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις δραστηριότητες με εποικοδομητικό τρόπο, εντάσσοντάς τες σε εκπαιδευτικά σενάρια. Ακόμη, το GCompris διαθέτει δραστηριότητες ανοικτού τύπου (π .χ., απλός επεξεργαστής κειμένου, σχέδιο, ζωγραφική) , οι οποίες προσφέρονται για εποικοδομητικού τύπου σενάρια και το τι θα κάνει ο χρήστης εξαρτάται από το διδακτικό σχεδιασμό. Αν το GCompris χρησιμοποιηθεί χωρίς σχεδιασμό , στοχοθεσία και προγραμματισμό, τότε θα είναι απλώς ένα ακόμη παιχνίδι για τους μαθητές, χωρίς ουσιαστικό γνωστικό όφελος. (Διαβάστε περισσότερα παρακάτω…)

Άρθρο από το περιοδικό Linux Format, τεύχος 21

gcompris_primary_school_activities

ABOUT THE AUTHOR

Σχετικές αναρτήσεις: Αναρτήσεις