|  | 

Λογισμικό ΕΛΛΑΚ

GCompris στο Νηπιαγωγείο

Στο νηπιαγωγείο ξεκινάνε οι πρώτες προσπάθειες, ώστε τα μικρά μας να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας. Για τον προφορικό λόγο τους, πχ, οι νηπιαγωγοί τα παρακινούν να διηγούνται εμπειρίες, τηρώντας τη διαδοχική σειρά των γεγονότων και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα επιρρήματα (πρώτα, μετά, ύστερα κ.λπ.). Στην ενότητα «Δραστηριότητες Ανακάλυψης» του GCompris υπάρχει η δραστηριότητα «Χρόνος», στην οποία το παιδί πρέπει να τοποθετήσει στη σωστή χρονική σειρά τέσσερις εικόνες για να αναπαραστήσει το περιγραφόμενο γεγονός, ενώ κατόπιν μπορεί να περιγράψει τις εικόνες, δομώντας μία αφήγηση. Χρήσιμες για παιδιά αυτής της ηλικίας είναι οι συνθέσεις που πρέπει να κάνουν στα δύο πρώτα επίπεδα δυσκολίας, όπως ο «άνθρωπος στο φεγγάρι» και οι «τέσσερις εποχές».

Για την ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων, το GCompris διαθέτει την ενότητα «Ανάγνωση» με έξι δραστηριότητες. Σε αυτές, τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν και να πληκτρολογήσουν γράμματα, να διαβάσουν απλές λέξεις, να συμπληρώσουν το γράμμα που λείπει από μία λέξη, να διαβάσουν λέξεις σε οριζόντια και κάθετη θέση κ.λπ. Αυτές είναι αρκετά χρήσιμες, αλλά μόνο στο 1 ο και 2ο επίπεδο δυσκολίας, αφού τα επόμενα επίπεδα ξεπερνούν τις ικανότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας. (Διαβάστε περισσότερα παρακάτω…)

Άρθρο από το περιοδικό Linux Format, τεύχος 20

gcompris-preschool

ABOUT THE AUTHOR

Σχετικές αναρτήσεις: Αναρτήσεις