|  | 

Ιστορία

«Τοιχογραφία του κυνηγιού» από τον τάφο του Φίλιππου Β΄

Η «Τοιχογραφία του κυνηγιού» βρίσκεται στην πρόσοψη του τάφου του Φιλίππου (Τάφος ΙΙ της Μεγάλης Τούμπας) στη Βεργίνα, πάνω από τη δωρική ζωφόρο με τις τριγλύφους και τις μετόπες. Έχει ύψος 1,16 και πλάτος 5,56 μ. 

Οι δυο διαδραστικές δραστηριότητες που ακολουθούν στοχεύουν στην εποικοδομητική ενασχόληση των χρηστών με την τοιχογραφία, για την επίτευξη διδακτικών στόχων, αν πρόκειται για την εκπαίδευση, ή και ψυχαγωγικών.

 

Σύρετε οριζόντια τον δρομέα που βρίσκεται στη μέση της εικόνας.

__________________________________________________________________

Σύρετε οριζόντια τον δρομέα στο κάτω μέρος του πλαισίου για να εστιάσετε σε συγκεκριμένα τμήματα της εικόνας και να διαβάσετε τα συνοδευτικά κείμενα.

___________________________________________________________________

 

ABOUT THE AUTHOR

Σχετικές αναρτήσεις: Αναρτήσεις