|  | 

Διαδικτυακές εφαρμογές

Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών/διαγραμμάτων

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να δημιουργήσετε εννοιολογικούς χάρτες και διαγράμματα, να τα εκτυπώσετε ή να τα εξάγετε ως εικόνες προκειμένου να τα αξιοποιήσετε στην τάξη. εδώ

 

ABOUT THE AUTHOR

Σχετικές αναρτήσεις: Αναρτήσεις