|  | 

Διαδικτυακές εφαρμογές

Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών/διαγραμμάτων

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να δημιουργήσετε εννοιολογικούς χάρτες και διαγράμματα, να τα εκτυπώσετε ή να τα εξάγετε ως εικόνες προκειμένου να τα αξιοποιήσετε στην τάξη. εδώ

 

ABOUT THE AUTHOR

Σχετικές αναρτήσεις: Αναρτήσεις

  • Περίοδοι ελληνικής ιστορίας

    Περίοδοι ελληνικής ιστορίας

    Οι δύο εφαρμογές αναπτύχθηκαν με σκοπό την ενασχόληση του χρήστη με την περιοδολόγηση της ελληνικής ιστορίας και την κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Μέσω των διαδραστικών δραστηριοτήτων και με διαφορετικούς τρόπους:

  • Δημουργία χαρτών

    Δημουργία χαρτών

    Έχοντας ως υπόβαθρο διαδικτυακούς χάρτες, μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας προσαρμοσμένους χάρτες και να τους εκτυπώσετε ή να τους αποθηκεύσετε σε αρχεία εικόνας.   Σχετικά